Politika privatnosti

Poštovani,
Poliklinika PINTARIĆ, Stenjevečka 33, Zagreb, MBS 080372299, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB 35828226052 kao Voditelj obrade podataka pripremilo je za Vas ovu Politiku privatnosti u namjeri da Vas informiramo o postupku obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade brine o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Koji osobni podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših pacijenata i korisnika naših web stranica.

Obvezujemo se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica sve dok se one koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.
Putem internetske stranice ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

Podatke koje prikupljamo spadaju u dvije kategorije: podaci prikupljeni na automatizirani način i podaci koje nam Vi pružate.

Podaci prikupljeni na automatizirani način

Različite tehnologije mogu se koristiti na našim web stranicama u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.

Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza.

Naša web stranica koristi kolačiće da biste saznali više pročitajte našu Politiku kolačića .

Poveznice
Ova Internet stranica sadrži poveznice na druge Internet stranice ( npr. Facebook ). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

Podaci koje nam Vi pružate

Osim podataka prikupljenih automatiziranim sredstvima obrađujemo i podatke koje ste nam Vi pružili:

Osobne podatke:
ime, prezime,
telefonski broj,
adresa elektronske pošte
kao i druge podatke koje nam dostavljate putem e-maila, kontakt obrasca na našoj Internet stranici, prijavom na newsletter ili putem telefona kako bi nam postavili upit, rezervirali termin pregleda te dali pohvalu ili izjavili prigovor na naše usluge,
Vašom objavom na našem Facebook profilu,
Podatke o transakcijama.

Tako sakupljeni podaci neće se učiniti dostupnima niti će se obrađivati u drugu svrhu različitu od svrhe za koju su prikupljeni bez izričitog pristanka Ispitanika.

Svrha u koju prikupljamo podatke

  • Radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti,
  • Odgovora na Vaš upit i pružanja informacija o uslugama,
  • Rezervacije termina pregleda,
  • Slanje promidžbenih materijala i posebnih pogodnosti
  • Ispunjavanja drugih zakonom propisanih obveza,

Zakonitost obrade
Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na ispunjavanju zakonom propisanih obveza, ugovornom odnosu, legitimnom interesu te privoli.
U pravilu, podatke prikupljamo od Vas neposredno na način da nam iste ustupate dobrovoljno prilikom dolaska u Polikliniku ili kroz korespondenciju ( upiti, rezervacije termina, prijava na newsletter ).

Otkrivanje Vaših osobnih podataka
Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za prethodno navedene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

Poliklinika PINTARIĆ u okviru obavljanja registrirane djelatnosti surađuje sa laboratorijima i ambulantama ( Izvršitelji obrade ) koji temeljem ugovornog odnosa izvršavaju određenu obradu podataka u svrhu analize uzoraka i izdavanja nalaza.

Prikupljeni podaci se ne izvoze izvan Europske unije.

Vaša prava

  • Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
  • Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
  • Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
  • Pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti, pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte: info@poliklinikapintaric.hr ili pismenim zahtjevom na adresu Stenjevečka 33, Zagreb.
Ako ste prethodno iskazali Vaše komunikacijske ili marketinške preferencije putem registracijskog obrasca ili na drugi način, navedene preferencije bit će važeće sve dok ne iskažete želju za odjavom od istih.

8. Čuvanje i sigurnost podataka

Voditelj obrade prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unapređenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Web stranica i serveri Poliklinike PINTARIĆ opremljeni su sigurnosnim mjerama namijenjenim zaštiti Vaših osobnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zlouporabe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade.

Samo ovlašteni zaposlenici i pouzdane treće strane imaju pristup osobnim podacima.

Pojedini osobni podaci čuvaju se onoliko koliko to Zakon nalaže ili do opoziva privole. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na istoj temeljila prije opoziva.

9. Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Voditelj obrade surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

10. Izmjena ove politike

Voditelj obrade obvezuje se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledava Politiku privatnosti kako bi podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka. Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima. Sve promjene u Politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.