LBC test

Što je PAPA test?

PAPA test je dijagnostički test pri kojem se uzima obrisak vagine i vrata maternice te se potom stanice nanose (razmazuju) na predmetno stakalce kako bi ih liječnik citolog mogao vidjeti pod mikroskopom i izdati nalaz. PAPA test nam služi za rano otkrivanje karcinoma vrata maternice. Ime je dobio po Georgu Nicolasu Papanicolaou koji ga je prvi napravio.

Što je LBC PAPA test?

LBC (liquid based cytology) drugačija je tehnika uzimanja i izrade PAPA testa. Uzima se s četkicom iz vrata maternice (poput brisa), a umjesto predmetnog stakalca glava četkice se kompletno uranja i prenosi u laboratorij u tekućini. Ovom se tehnikom 100% stanica iz uzorka prenosi u tekući medij, te se iste u citološkom laboratoriju izoliraju, prenose na preparate, te analiziraju. Ova je tehnika skuplja i detaljnija od klasičnog PAPA testa, ima manje lažno negativnih rezultata, te osim citološkog nalaza možemo iz istog brisa dobiti i dodatne molekularne DNA nalaze: proširenu HPV tipizaciju te testiranje na spolno prenosive bolesti (Gonorrhea, Chlamydia, Trichomonas… ).

Ova nova tehnika ima posebno dizajniranu četkicu koja jednostavno skuplja stanice s površine vrata maternice, a središnji dulji dio pogodan je uzimanje stanica dublje iz cervikalnog kanala. Materijal skupa s četkicom u tekućem mediju odlazi u laboratorij gdje se za početak izolira dijagnostički nebitan “višak” kao što je krv, sluz i upalne stanice. Upravo se ovom tehnologijom tijekom same obrade rješavaju standardni problem i limiti konvencionalnog PAPA testa, a time dobivamo više materijala koji nas zanima – stanice vrata maternice – te samim time i točnije nalaze. Izrazito je smanjen postotak nezadovoljavajućih nalaza zbog jake upale kao kod klasičnog PAPA testa.

Prednosti LBC testa su:

  • LBC tehnologija osigurava slanje 100% uzorka u laboratorij na analizu – za razliku od konvencionalnih citoloških tehnika koje u prosjeku mogu rezultirati odbacivanjem i do 37% dijagnostički relevantnih stanica.
  • Uzorak je obilježen barkodom što omogućuje sigurnost tijekom transporta, obrade i analize.
  • Poboljšanom tehnikom obrade uzorka izoliraju se krv i sluz kao i upalne stanice kako bi dobili točniji citološki rezultat. Time identificiramo više prekursorskih lezija što dovodi do manje slučajeva raka vrata maternice u razdoblju probira i daljnjeg praćenja.
  • Nizak postotak nezadovoljavajućih i dijagnostički neobradivih uzoraka
  • Ako se pronađe promjena, iz istog se uzorka može komplementarno napraviti dodatna pretraga ( na primjer DNA hrHPV testiranje) bez da pacijentica mora ponovno doći u ambulantu
  • Stopa detekcije intraepitelne lezije visokog stupnja (rizične promjene koje mogu biti predstadiji karcinoma vrata maternice) je veća nego kod klasičnog PAPA testa
  • Promjene koje se nalaze dublje u cervikalnog kanalu se ovom tehnikom analiziraju jasnije i preciznije s obzirom na dizajn same četkice kojom se uzorak uzima
  • Tekućina u kojoj se čuva uzorak bazira se na etanolu te je nekancerogena, a štiti i osigurava kvalitetu uzorka do dolaska u laboratorij

Prednosti molekularne proširene genotipizacije HPV-a iz istog LBC uzorka:

  • Istovremeno otkrivanje HPV infekcije i prošireno genotipiziranje unutar jedne analize. Prošireno genotipiziranje podrazumijeva otkrivanje 14 visokorizičnih genotipova od kojih su 6 visokorizičnih genotipova dostupni kao pojedinačni rezultati: 16, 18, 45, 31, 51 i 52 te su istodobno dostupni preostali visokorizični genotipovi dostupni kao grupirani rezultati u 3 zasebne skupine: (33/58), (35/39/68) i (56/59/66). Razlog i potreba prezentiranja zasebnih rezultata leži u činjenici da genotipovi 16 i 18 čine 70% invazivnog raka vrata maternice u cijelom svijetu, ali njihova genotipska prevalencija opada s blagim povećanjem stope cijepljenja. Iako visokorizični genotipovi 16, 18 i 45 uzrokuju ~94% adenokarcinoma cerviksa, u određenim populacijama visokorizični genotip 45 sam uzrokuje 12% adenocarcinoma cerviksa te je jednako visokorizičan kao genotip 18. Genotipovi 31, 33, 52 i 58 predstavljaju ekvivalent rizika ≥CIN3 koji je isti ili veći od genotipova 18, a kombinirani rizik od genotipova 31 i 33 može biti uspoređen s rizikom koji predstavlja genotip 16 kod žena starijih od 30 godina.

Na ovaj način, zajedničkom kombinacijom LBC PAPA testa te hrHPV DNA testa osigurava se apsolutna osjetljivost pretrage te je omogućen najveći dijagnostički standard. Iz istog uzorka dobivamo sve informacije koju su nam potrebne za donošenje najbolje kliničke odluke te daljnje praćenje pacijentice.

Ovo je nova metoda u prevenciji raka vrata maternice te se koristi umjesto klasičnog PAPA testa. Preporučuje se raditi kod svih pacijentica radi navedenih prednosti, a posebno kod onih koje su u praćenju zbog promjena u prethodnim nalazima, kod pacijentica sa sumnjom na promjenu dublje u cervikalnom kanalu, kod hrHPV pozitivnih pacijentica, kao i kod kontaminiranih klasičnih PAPA testova zbog jake upale.

Ova je tehnologija značajan napredak otkako je nastao PAPA test kao test probira i to nakon više od 50 godina! Mnoge zemlje (poput SAD-a, UK, Francuske, Italije, Njemačke, zemlje Beneluxa, Nordijske zemlje, Australija..) uvode LBC PAP test kao standardni test probira, to jest tzv. novi ‘znatni standard’ dijagnostike u ovoj domeni, s ciljem kompletne zamjene za klasični PAPA test.