Harmony test

Harmony test je jedan od prvih neinvazivnih prenatalnih screening testova (NIPT) u svijetu, prisutan od 2012.godine. Prenatalni test Harmony™ je u BioSaveu do sada napravilo više od 10.000 trudnica te je on pokazao 99,9%-tnu preciznost u otkrivanju Downova sindroma; svi potvrđeni dodatnim analizama verifikacije. To je prenatalni test iz krvi majke na kromosomske poremećaje kod fetusa koji se odlikuje izvrsnom …