Vama na usluzi 24/7

LittleDot mobilna aplikacija omogućuje komunikaciju s vašim doktorom i van vremena rada ordinacije.