Medicinska akupunktura u ginekologiji i opstetriciji

Medicinska akupunktura, kao znanstveno dokazana metoda liječenja, ima jasno definirane indikacije i pronalazi svoje mjesto u liječenju mnogih tegoba, uključujući i velik dio ginekoloških tegoba, bilo kao osnovna terapijska metoda ili dopuna već započetom medicinskom liječenju. Od ranih sedamdesetih godina prošlog stoljeća primjenjuje se diljem svijeta, a zadnja dva desetljeća provode se kontrolirane kliničke i znanstvene studije koje ispituju mehanizam …